asd
GUIDEN på svenska

Annonstidningen Guiden har sedan 1986 delats ut till samtliga hushåll i Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå kommuner samt Korpilombolo. Tidningen delas ut i slutet på varje månad (december 2 utg) Förutom annonsförsäljning och utgivning av Guiden producerar vi även andra trycksaker tex: annonstidningar, turistbroschyr med karta över Haparanda, skoterledskarta, företagsbroschyrer mm vi hjälper även till med översättningar (svenska/finska) och annonsförmedling.

SPALTER

1 spalt = 38 mm
2 spalter = 80 mm
3 spalter = 122 mm
4 spalter = 164 mm
5 spalter = 206 mm
6 spalter = 248 mm

GUIDEN suomeksi

Guiden ilmoituslehti on toiminut jo vuodesta 1986. Lehteä jaetaan säännöllisesti kerran kuussa - poikkeuksena 2 kertaa joulukuussa - joka talouteen Haaparannan, Kalixin, Övertorneån ja Överkalixin kunnissa. Guidenissa on säännöllisesti joka kuukausi nk. Suomen sivut, joissa on ainoastaan suomalaisia ilmoittajia. Nämä sivut ovat toimineet jo 13 vuotta. Guidenin toimintaan kuuluu myös turistikarttaa, kelkkakarttaa ja muita painotöitä.

 

Ilmainen www-laskuri

Guiden Stationsgatan 4, 95337 Haparanda | tel: 0705862872 / +358 571 0776 kopguiden@telia.com